Opodatkowanie usług świadczonych przez siłownię/salon fitness

       Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8% są usługi sprzedaży karnetu na siłownię i squash mającej za przedmiot ćwiczenia, bez pomocy instruktora, czy też pod opieką trenera, instruktora

 Więcej informacji: nr tel. 89 534-00-84; e-mail biuro@kamatolejnik.pl