Nabycie nieruchomości a wydatki na ten cel – WYROK WSA

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 02.06.2011 (sygn. akt I SA/Gd 261/11) wydatkiem na nabycie nieruchomości, jakie ponosi nabywca, jest nie tylko cena nabycia wymieniona w akcie notarialnym, ale także inne dodatkowe koszty, w tym także związane z obsługą zaciągniętego na nabycie nieruchomości kredytu hipotecznego, tj. odsetki, prowizje, przewalutowanie kredytu w celu całkowitej spłaty, prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, wynikające z warunków zawartej umowy kredytowej.

 Więcej informacji: nr tel. 89 534-00-84; e-mail biuro@kamatolejnik.pl