Okres vacatio legis przepisów podatkowych- WYROK WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 listopada 2007 roku (sygn. akt I SA/Op 238/2007)wskazał, że podatnicy nie mogą być zaskakiwani zmianami przepisów podatkowych, jednak w pewnych sytuacjach skrócenie vacatio legis do trzech dni może być uzasadnione