Opodatkowanie umowy pożyczki

              Umowa pożyczki jest czynnością prawną opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych (w skrócie pcc – art. 1 ust. 1 lit b) ustawy o pcc), zaś obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania tej czynności (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o pcc) ciąży on zaś na na biorącym pożyczkę (pożyczkobiorcy, art. 4 pkt 7 ustawy o pcc) na nim też ciąży obowiązek zapłaty podatku (pożyczkobiorca jako płatnik, art. 5 ust. 1 ustawy o pcc).

            Podstawą opodatkowania jest kwota lub wartość pożyczki (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o pcc), stawka zaś podatkowa wynosi 2 % (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o pcc).

               Złożenie deklaracji, obliczenie oraz wpłacenie podatku należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. W przeciwnym razie kwota podatku stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki.

KAMAT udziela porad również w kwestii opodatkowania umowy pożyczki oraz sporządza właściwe deklaracje. Więcej informacji: 89 534 00 84; e-mail biuro@kamatolejnik.pl