KAMAT. Biuro Obsługi Podatkowej

Biuro istnieje od 1991 roku. Świadczy usługi przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego w tym:

  1. Prowadzenie ksiąg podatkowych, ewidencji, rejestrów.
  2. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych.
  3. Udzielanie porad oraz sporządzanie wszelkich pism.
  4. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, ZUS-em oraz sądami administracyjnymi.
  5. Wsparcie przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
  6. Kadry, Płace, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.